تبلیغات
korean happy school - ?are you crazy

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


korean happy school
باران باش و ببار و نپرس كاسه های خالی از ان كیست.......... سخنی از كوروش بزرگ
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 مهر 1390 توسط armita
خوب بنده سلام عرض میكنم به چینگو ها ی محترم .....................
خوفید؟خوب میسی منم خوفم با دبیرستان انقدر حال میكنم (اوق)
من برای چینگو جونی ها یه داستانه جذاب اوردم كه بازیگران عبارتند از:
یوری جونی(snsd)
جونك گیون سوك اوپا
 دابل اس 
و خودم و بروبچ وب همین....................................
حالا اگه كنجكاوید  چه مدلیه داستانم ورید ادامه
 نظر نشه فرموش خواهشا بنظرین بروبچ 
گیون سوك:الو....................
یوری:الووووووووووووووووووووو
نیلو:الللللللللللللللللللللللللو
ارمیتا:ااااااااااااااااااااااااااااااااالو
یونسنگ:الو؟
ایسودا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رییس ان:سلام به بچه های دانشگاه خوبید؟
گیو سوك:رییس ان؟
یوری :الو رییس ان شمایید؟
نیلو:هان نه این دفه چیشده كه زنگ زدید رییس؟
ارمیتا:الوووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ایسودا:لابد این دفه یه سفر كاریه دیگه پیش اومده؟
رییس ان:افرین ایسودا تو درست گفتی
یوری:یعنی یه پروژه ی دیگه؟
نیلو:یا مسیح
ارمیتا:الووووووووووووووو
گیون سوك: وای نه لابد من سرگروه هم اره؟
رییس:بله همه میریم به سمت پیروزی.
ارمیتا:الوووووووووووووووووووووووو
یونگی:اما رییس شما هم وقت گیر اوردیا
نیلو:حالا ما با كدوم گروهیم؟
گیو سوك :فقط همین یه گروهه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارمیتا:الوووووووووووووووووووو 
رییس:نه بچه ها نه نه نه نه نه نه از دانشگاه های زیادی برای این تحقیق به افریقا راهی شدن شما هم باید تا دیر نشده برید كه یه نوع گیاه دارویی هست كه فقط در جنوب افریقا وجود داره بیارید
یونسنگ:حالا فقط  منم و بچه هایه پشت تلفن؟
ارمیتا:هان الو صداتون داره میاد
رییس:نه نه مارال و انیتا هم هستن+فریماه(میانه بروبچ همینجوری گذاشتمتون با عرض معذرت چینگو ها)
یونسنگ:چی؟
ارمیتا:الو دوباره صداتون رفت الو؟
نیلو:صبر كن یعنی همه با هم پس جمعمون جمعه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
یوری:به اونا هم گفتین؟
ارمیتا:الووووووووووووووووو كی هستی چرا حرف نمیزنی؟
یونسنگ:یكی این دهنه ارمیتا رو ببنده (میانه )
نیلو:یونسنگ توهین نكن 
گیون سوك:پس كه اینطور
ایسودا:من كلاسه پیانو دارم باید برم رییس من خودم به بقیه میگم خداحافظ
ایسودا ماشینش رو روشن میكنه كه راه بیفته و حالا مسیر نما یه دفه
درینگ درینگ درینگ
ایسودا:الو بفرمایید؟
؟:منم
ایسودا:مارال تازه داشتم میومدم طرفت كجایی؟
مارال:دم در خونه ات
ایسود:ا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مارال:چت شده؟
ایسودا:الان میام دنبالت من خونهه نمیرم میرم كلاس پیانو اگه حال داری اولش بریم پارك باید باهات صحبت كنم
مارال:باشه پس منتظرم
ایسودا:من دم خیابونم بیا اونجا.........و سوار شدن 
رییس ان :پس فهمیدید دیگه به همه بگید كه ساعت 5 اونجا باشن
گیون سوك:دقیق سر ساعت 5؟
یوری:به نظرم من یا بچه ها بتونیم خودمون رو ساعت 5:30 یا 6 برسونیم خوبه؟
رییس:دیگه فقط تا قبل از 6 باشه
یونسنگ:خوب بچه ها پول تلفن رییس زیاد شد خداحافظ
همه:خداحافظ.................
.
.
.
.
.
ایسودا:میریم با هم كافه تا یه قهوه بخوریم پیاده شو مارال جون
مارال:چته چرا یه دفه ویراژ میدی؟
ایسودا:نمیخوای پیاده بشی؟
مارال:ایش
ایسودا:گارسون دوتا  داغ
مارال:حالا چی شده؟
ایسودا:دلم میخواد این رییس ان رو بگیرم خفه كنم
مارال:چی؟
ایسودا:رییس ان دوباره یه ماموریت گذاشته اه اه
مارال: برایه همین انقدر عصبانی بودی؟
ایسودا:كجاش خنده داره؟
مارال:اونو ولش كن راستی كیا هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ایسودا:خب:من،تو،یونسنگ،یوری،گیونسوك،ارمیتا،فریماه و انیتاونیلو 
مارال:پس همه دور هم جمعیم!
ایسودا:اوه داره دیرم میشه  میشه با تاكسی بری میانه راستی به بچه ها یا رییس ان هم زنگ بزن من میرم كلاس خداحافظ
مارال:هی صبر كن ایش دوباره رفت اوف 
گارسون:میشه 13 دلار......
مارال:هی تو ایسودا اه من زیاد پول با خودم ندارم(و هی زد با كف دستش تو پیشونیش)ای دختره ی ........
گارسون:خانم حالتون خوبه؟
مارال:ببخشید بفرمایید اینم پولتون خداحافظ
مارال: الو سلام فریماه
فریماه:الو سلام مارال جون خوبی؟
مارال:اره من خوبم راستی میخواستم بهت زنگ بزنم راستش یه موضوعی پیش اومده كه تو هم توش شركت داری ...................................................
فریماه:پس كه اینطور خیله خوب من خودم یا به رییس ان زنگ میزنم یا به یكی از بچه ها 
مارال:اره با یكی دیگه به جز انیتا تماس بگیر  منم ایسودا بهم گفت برایه همین خیلی مطمئن نیستم 
فریماه:مگه انیتا هنوز نمیدونه ؟
مارال: نه فكر كنم نیلو  بهش بگه
فریماه:باشه خوب من میرم خونه ی یوری  خداحافظ
مارال :خداحافظ
.
.
.
نیلو:الوووووووووووو
انیتا:نیلو تویی صدات میاد 
نیلو:انیتا سلام خوبی؟
انیتا:ممنون مرسی خوبم تو خوبی؟
نیلو:منم خوبم ببین..............................................................
انیتا:هه هه  چه خوب همه با همیم  
نیلو:اره دیگه به نظر من بدك نیست
انیتا:به نظر من كه خیلی خوش میگذره
نیلو:به هر حال این رییس ان هم بیكاره 
انیتا:خیله خوب ممنون نیلو جون كه بهم اطلاع دادی من باید برم كلیسا
.
.
.
گیون سوك:الو ایسودا كلاسه پیانوت تموم شد
ایسودا:نه یه نیم ساعت دیگه 
گیون سوك:در هر صورت تا تو تعطیل بشی میشه ساعت 5ونیم 
ایسودا:خب اشكالی داره ؟
گیون سوك:نهع فقط از اونجا یه راست برو ساختمان a دانشگاه رییس ان میخواد بلیتا رو بهمون بده هم اینكه نمیدونم انگار یه چیزایی بگه 
ایسودا:باشه من میرم خداحافظ گیون سوك استاد داره بهم گیر میده
(اونی ها میدونم كم نوشتم ولی دیگه باید برم بخوابم صبح برم دبیرستان نظر ختما بدید و گر نه چوگوت میكنم)بایییییییییییییییی

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
 [ tinychat.com/vfdchatroom ]